จะส่งสัมภาระได้จากที่ไหน?

บริการส่งสัมภาระLFT เริ่มต้นตั่งแต่ สนามบิน ที่พัก สถานีรถไฟ TIC และอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น

Videos