สถานที่ให้บริการรับสัมภาระ มีจำนวนกี่ที่?

สามารถรับสัมภาระได้กว่า 12,000 ที่ ในประเทศญี่ปุ่น

Videos