ไม่ว่าใครก็สามารถใช้บริการLFTได้ ใช่หรือไม่?

กรณีจัดส่งสัมภาระจากที่พัก/กรณีรับสัมภาระจากที่พัก เฉพาะผู้ใช้บริการของที่พักหรือตัวแทนผู้ใช้บริการที่พักเท่านั้น สนามบินหรือจุดให้บริการใจกลางเมือง สามารถใช้บริการได้ทุกท่าน

Videos