หากที่พักไม่สามารถใช้บริการLFTได้ จะต้องทำอย่างไร?

สามารถส่งกระเป๋าเดินทางได้จากฐานเช่นสถานีและ TIC

「ตารางรายชื่อจุดให้บริการในเมือง」คลิกที่นี่

Videos