มีสถานที่ส่งสัมภาระนอกจากที่พักหรือสนามบินหรือไม่?

สถานีรถไฟ หรื TIC สามารถใช้บริการได้ทุกท่าน

「ตารางรายชื่อจุดให้บริการในเมือง」คลิกที่นี่

Videos