จัดส่งสัมภาระอย่างไร?

กรุณานำสัมภาระและหมายเลขการจอง LFTที่มี QRโค้ด มาที่เคาน์เตอร์รับบริการก่อนเวลาปิดทำการ

เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนQRโค้ด หลังจากนั้นให้ท่านรับเอกสารสำเนามาจากเจ้าหน้าที่

Videos