รับสัมภาระอย่างไร?

เมื่อต้องการรับสัมภาระ กรุณาแสดง「เอกสารสำเนาLFTของลูกค้า」ต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รับและตรวจสอบสัมภาระของท่านกับบริษัทส่งของ ดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องรับของจากบริษัทรับของด้วยตัวเอง

Videos