ต้องใช้เวลาในการจัดส่งกี่วัน?

โดยปกติแล้ว เวลาไวที่สุดคือท่านจะได้รับสัมภาระในวันถัดไป กรณีรับสัมภาระที่สนามบิน หรือรับสัมภาระในสถานที่ซึ่งหากไกล มักจะได้รับสัมภาระถัดจากวันที่จัดส่งประมาณสองวัน สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการกรอกสถานที่ลงบนหน้าจอ

Videos