สัมภาระที่จัดส่ง สามารถรับของภายในวันเดียวกันได้หรือไม่?

สนามบิน, เคาน์เตอร์ในสถานีรถไฟ, ในโรงแรมบางส่วน (ย่านชินจูกุ) สามารถรองรับได้ คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานที่ที่สามารถจัดส่งและรับสัมภาระได้ในวันเดียวกัน

(「ตรวจสอบสถานที่ที่สามารถจัดส่งและรับสัมภาระได้ในวันเดียวกัน」

Videos