หากต้องการใช้บริการ LFT จะต้องลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือไม่?

ใช่
เมื่อทำการจองเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องกรอกชื่อนามสกุล ・อีเมล์・ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างบัญชีผู้ใช้ หลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียน ท่านจะสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่มายเพจ

Videos