ค่าบริการของ「LUGGAGE-FREE TRAVEL」เท่าไหร่?

ค่าบริการพื้นฐานต่อชิ้นถูกกำหนดไว้สำหรับสัมภาระ 2ประเภท คือขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สัมภาระขนาดเล็ก ค่าบริการ 2,000เยน ขึ้นไป และสัมภาระขนาดใหญ่ค่าบริการ 2,500เยนขึ้นไป
※ค่าบริการยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

「ราคา」คลิกที่นี่

Videos