วิธีการชำระค่าบริการ และ ช่วงเวลาที่ต้องจ่ายค่าบริการ?

เมื่อทำการรับสัมภาระ จะเก็บค่าบริการผ่านบัตรเครดิตที่ทำการลงทะเบียนไว้

Videos