หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือขนาดของสัมภาระ มีวิธีคำนวณส่วนต่างค่าบริการอย่างไร?

ค่าบริการหลังการเปลี่ยนแปลง จะเก็บผ่านบัตรเครดิตที่ได้ทำการลงทะเบียนในช่วงที่ทำการจอง ไม่มีการเรียกเก็บเงินสดตอนรับสัมภาระ

Videos