มีสิ่งของที่ไม่สามารถส่งได้หรือไม่?

ไม่สามารถส่ง วัตถุอันตรายที่ไม่สามารถนำเข้าสนามบิน หรือ เงินสด・พาสปอร์ต และของมีค่าอื่น ๆ ・สัตว์

เลี้ยง ได้ คลิกที่นี่เพื่อดูรายการสิ่งของที่ไม่สามารถจัดส่ง หรือ ของต้องห้าม
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการส่งของด่วน

Videos