มีกำหนดน้ำหนักหรือขนาดของสัมภาระหรือไม่?

สัมภาระมีขนาด ความยาว・ความกว้าง・ความสูง ทั้ง3ด้าน=ไม่เกิน160cm, น้ำหนัก = ไม่เกิน 25kg


Videos