สามารถส่งสัมภาระอย่างอื่นนอกเหนือจากกระเป๋าเดินทางหรือไม่?

สัมภาระเช่นกระเป๋าเป้และกระเป๋าบอสตัน หรือกล่องกระดาษก็สามารถจัดส่งได้ ทั้งนี้ สัมภาระที่อยู่ในสภาพเปิด หรือสภาพไม่มีการห่อมิดชิด จะไม่สามารถใช้จัดส่งได้

Videos