มีกรณีที่ของมาถึงล่าช้าหรือไม่?

เนื่องจากสภาพอากาศ (พายุไต้ฝุ่น, ฝนตกหนัก, หิมะตกหนัก), ภัยพิบัติ, สภาพการจราจร ฯลฯ หลังได้ทำการจัดส่ง อาจเกิดความล่าช้าในการรับสัมภาระได้ กรณีเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้ อยู่ในข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด (ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้ง 22 ข้อ ของบริการส่งของ)

Videos