หลังลงทะเบียนสัมภาระ สามารถตรวจสถานะของสัมภาระได้หรือไม่?

อีเมลแจ้ง วันและเวลารับของ จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้เอาไว้
คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการ LUGGAGE-FREE-TRAVELได้ทางโทรศัพท์
(หมายเลขโทรศัพท์จะอยู่บนเอกสารสำเนาของลูกค้า)
เมื่อทำการโทร ให้ท่านแจ้ง 「หมายเลขสลิป」และ「หมายเลขจอง LFT」ที่เขียนไว้บนเอกสารสำเนาของลูกค้า กับโอเปอเรเตอร์

Videos