ภาษาที่รองรับ มีภาษาอะไรบ้าง?

ภาษาอังกฤษ、ภาษาจีน(ดั่งเดิม)、ภาษาจีน(จีนกลาง)、ภาษาเกาหลี、ภาษาไทย、ภาษาสเปน、ภาษาอิตาลี、ภาษาฝรั่งเศส、ภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 9 ภาษา

Videos